Labwijzer.nl

 

Op deze website vindt u achtergrondinformatie over labwaarden

 De genoemde referentiewaarden zijn slechts een indicatie en hangen in sterke mate af van de gebruikte methode in het klinisch chemisch laboratorium. Dit is de reden dat elk laboratorium eigen referentiewaarden hanteert.

 

 

 

Doorzoek labwijzer:

]