CK-MB

Referentiewaarden:

mannen: 30U/L
vrouwen: 25 U/L

Soms als percentage van totaal CK waarbij meer dan 5% CK-MB van het totaal CK wijst op myocardschade

Beschrijving:

CK-MB is een van de drie isotypes van het enzym creatinekinase en komt voornamelijk voor in de hartspier.

Bepalen:

CK-MB wordt gemeten bij verdenking op acuut myocardinfarct en kan doorgaans binnen 3-4 uur na de start van de symptomen in het bloed worden gemeten. De serumconcentratie is het sterkst verhoogd na 18-24uur en keert terug naar normaalwaarden binnen 72 uur na de start van de symptomen.

Vaak wordt CK-MB tezamen met ALAT, CK en Troponine bepaald.

Afname:

Veneus bloed, buis voor algemene klinische chemie.

Doorzoek labwijzer:

]